Selecteer een pagina
h2stack

Maritieme industrieën zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hun impact op het milieu te verbeteren door luchtvervuiling en klimaatbeïnvloeding te elimineren. Schepen die kunnen varen zonder dergelijke lokale verontreinigende stoffen te produceren, worden nulemissieschepen genoemd. Om de doorbraak van dergelijke schepen mogelijk te maken zijn slimme combinaties van brandstofcellen, batterijen en elektrische voortstuwingssystemen nodig om acceptabele nuttige ladingen, bereik en doorlooptijden te garanderen.

De uitkomst van het project is een commercieel klaar en schaalbare nulemissie-oplossing voor binnenvaart en shortsea-schepen tegen het einde van 2019 ”.

Er is een uitstekende aansluiting tussen dit project en het nieuw opgerichte milieubeleid. Nederland biedt onderdak aan een maritieme industrie met een aanzienlijk aantal wereldleiders met uitzonderlijke technische vaardigheden en een hoog kennisniveau. Dit maakt Holland een ideale bakermat voor de ontwikkeling, verificatie en commercialisering van nieuwe nulemissie-verzendconcepten.